Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa Oddziału  
Adres ul. Westerplatte 10, 31-033 Kraków
Telefon, fax 012 663 16 73; fax 01 663-16-71
E-mail muzykologia.biblioteka[at]uj.edu.pl
Strona WWW http://www.muzykologia.uj.edu.pl/biblioteka/
Terminy otwarcia pn-pt: godz. 9-18
Udostępnianie zbiorów Dla każdego czytelnika na miejscu, wypożyczenia - dla studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie. Na miejscu korzysta się z księgozbioru podręcznego, nagrań muzycznych i czasopism.
Usługi reprograficzne samoobsługowe ksero
   
Informacja o zasobach Zasób główny:
- druki muzyczne 14450
- rękopisy  
- inne dokumenty mikrofilmy (344), prace magisterskie, licencjackie i doktorskie (497, 85, 22 )
- książki 10813
- czasopisma 307 tytułów (25 w bieżącej prenumeracie)
- płyty CD 2437 jedn. (1655 sygnatur)
- płyty analogowe 3748
- kasety  
- inne multimedia  
   
Charakterystyka zbiorów

W zasobach Biblioteki znajdują się ponadto kolekcje specjalne pozyskane w ostatnich latach:

 • Archiwum Zofii Stęszewskiej (2000)
  • Materiały dotyczące tańców polskich z talulatur organowych, lutniowych i na zespoły instrumentalne z XVI-XVIII w.
 • Archiwum Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polskiej Grupy Narodowej IAML (2002)
  • Dokumenty gromadzone przez Marię Prokopowicz, współzałożycielkę i długoletnią przewodniczącą Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Archiwum, które obejmuje lata 1964-2001, stało się podstawą opracowania Kroniki Sekcji Bibliotek Muzycznych z okazji 40-lecia istnienia.
 • Archiwum Dźwiękowe prof. Jerzego Szweykowskiego z Poznania (2003)
  • Zbiór zawierający ok. 2000 płyt gramofonowych, w tym ok. 100 starych płyt 78-obrotowych. Kolekcję charakteryzuje duża ilość nagrań muzyki dawnej, unikalne wykonania, koncertowe nagrania na taśmach. Uzupełnieniem archiwum jest kartoteka kompozytorów.
 • Kolekcja prof. Alberta Dunniga (2004)
  • Prywatna Biblioteka prof. Alberta Dunninga, wybitnego holenderskiego muzykologa, profesora Universytetu w Cremonie, badacza muzyki dawnej. Zbiór zawiera 1076 książek, 262 druki muzyczne, 420 woluminy czasopism (67 tytułów). Zawartość zbioru jest dostępna w Katalogu on-line (wyszukiwanie: "według słów " - typ wyszukiwania: "wszystko" - termin: "Kolekcja prof. Alberta Dunninga" lub w indeksach wg sygnatur - termin: "Dunn").
 • Biblioteka Nutowa Chóru Polskiego Radia w Krakowie (2005)
  • Materiały wykonawcze 920 utworów polskich i obcych, zawierające partytury oraz głosy orkiestrowe i chóralne w postaci rękopisów, odpisów i druków
   
Katalogi  
- kartkowe Z katalogów kartkowych korzysta się dla druków muzycznych, płyt analogowych i najstarszego zasobu książek.
- elektroniczne System VTLS Virtua: książki (85% zasobu), druki muzyczne (wszystkie wyd. od 2000 r. oraz z lat wcześniejszych w ramach retrokonwersji)
Baza MUZA CD: nagrania na CD
Baza MGR: katalog prac magisterskich, licencjackich i doktorskich.
- katalog online Virtua: http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog
MUZA CD: http://www.muzykologia.uj.edu.pl/wwwisis/muza/form.htm
MGR: http://www.muzykologia.uj.edu.pl/wwwisis/mgr/form.htm
- bazy danych

RILM Abstracts of Music Literature, Naxos Music Library (Biblioteka Nagrań Muzycznych Naxos).
Ponadto wiele baz danych subskrybowanych przez Bibliotekę Jagiellońską, m.in.: JStor (Music Collections).

   
Informacje o działalności Biblioteka Instytutu Muzykologii UJ aktywnie uczestniczy w pracach Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) - Polskiej Grupy Narodowej IAML.
Od roku 1999 Biblioteka jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenie Bibliotek Muzycznych IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Information Centres), gdzie działa m.in. w Sekcji Bibliotek Naukowych (Research Libraries Branch IAML).
   
Ważniejsze publikacje S.Hrabia, Biblioteka muzyczna a model biblioteki hybrydowej, w: Zbiory europejskiej kultury muzycznej w polskich bibliotekach i archiwach, red. A. Patalas i S. Hrabia. Kraków, Musica Iagellonica, 2008, s. 395-407.
S. Hrabia, Z dziejów Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polskiej Grupy Narodowej IAML. Kronika, w: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polska Grupa Narodowa IAML. 1964-2004. Warszawa 2005, s. 29-89.
S. Hrabia, Zastosowanie kartotek wzorcowych w katalogowaniu muzykaliów, w: Biblioteka Muzyczna. Music Library 1996-1999, Warszawa 2004, s. 129-145.
   

 


aktualizacja: 08.09.2018