Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Nazwa Oddziału Oddział Zbiorów Muzycznych i Audiowizualnych
Adres 31-124 Kraków ul. Rajska 1
Telefon 12 375-22-02
E-mail dzadora@wbp.krakow.pl
Strona WWW www.rajska.info ; http://www.rajska.info/oddzial-zbiorow-muzycznych.html
Terminy otwarcia

Poniedziałek, Wtorek, Środa Piątek od 10.00 do 19.00
Czwartek od 12.00 do 19.00
Sobota od 10.00 do 14.00

Udostępnianie zbiorów Powszechna dostępność do zbiorów, możliwość wypożyczenia na zewnątrz i na miejscu.
Usługi reprograficzne Tak, na terenie biblioteki.
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 23439
- rękopisy 0
- inne dokumenty 0
- książki 4388
- czasopisma Liczba tytułów: 2
- płyty CD 7861
- płyty analogowe 7193
- kasety 1716 (kasety magnetofonowe)
- inne multimedia

1786 (DVD), 600 (VHS)

Bazy danych Nie
Charakterystyka zbiorów

Muzykalia zgromadzone w Oddziale Zbiorow Muzycznych i Audiowizualnych, zawiarają treści dotyczace muzyki od jej poczatąw do współczesności.

Książki : biografie kompozytorów, wykonawców, dyrygentów, opracowania, historia muzyki klasycznej oraz rozrywkowej, formy muzyczne, związki muzyki z innymi dziedzinami nauki i sztuki.

Nuty : wyciągi partytury, zbiory, śpiewniki.

Kolekcja obejmuje : muzykę solową, kameralną, symfoniczną, wokalną, wokalno-instrumentalną.

Nagrania : muzyka klasyczna (wszystkie epoki, formy i style muzyczne), muzyka rozrywkowa (rock, jazz, blues, folk, itp.), muzyka filmowa, dla dzieci, relaksacyjna, poezja śpiewana.

Filmy (DVD, VHS) : fabularne(klasyka polskiego i światowego kina), kolekcje znanych reżyserów (np. Kieślowski, Wajda, Almodovar, Kurosawa, Bergman), polskie i zagraniczne komedie, sztuki teatralne(m.in. Złota Setka Teatru Telewizji), filmy dokumentalne, edukacujne, dla dzieci, muzyczne(opery, koncerty, balety, koncerty wybranych zespołów i solistów muzyki rozrywkowej).

   
Katalogi  
- kartkowe alfabetyczny i rzeczowy
- elektroniczne System OPAC.
Zbiory nie są jeszcze w całości wprowadzone.
- katalog online

www.opac.wbp.krakow.pl

   
Informacje o działalności

Oddział jest powszechnie dostępny, zbiory udostąpnia na zewnątrz i na miejscu. Użytkownikami są przede wszystkim uczniowie i studenci szkół muzycznych, ale także osoby pracujące, emeryci oraz dzieci.

Odział posiada salą fonograficzną , wyposażoną w dziesięć stanowisk do odsłłuchiwania dokumentów dźwiękowych. Czytelnicy mogą także odsłuchiwać w niej własne nagrania. Ponadto, do ich dyspozycji pozostaje pianino cyfrowe, z którego mogą korzystaą w godzinach pracy Oddziału.

W ramach działalności edukacyjnej, Oddział współpracuje z innymi agendami Biblioteki, organizując lekcje biblioteczne dla dzieci oraz przyjmując wycieczki szkolne, które zapoznają się z ofertą usług bibliotecznych.

W ramach działalności popularyzatorskiej, Oddział eksponuje plakaty dotyczące repertuaru Filharmonii Krakowskiej, jak również innych ciekawych wydarzeń muzycznych mających miejsce na terenie Krakowa i okolic.

   
Ważniejsze publikacje

Dorota Kącka, Wykorzystanie dokumentów dźwiękowych w Oddziale Zbiorów Muzycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za lata 1999-2008. Praca magisterska. Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, 2010.

   

 


aktualizacja: 08.09.2018