Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Nazwa Oddziału Dział Zbiorów Muzycznych
Adres WiMBP - Dział Zbiorów Muzycznych. ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź
Telefon 042 6630359
E-mail urszula@hiacynt.wimbp.lodz.pl
Strona WWW www.wimbp.lodz.pl
Terminy otwarcia pn-wt: godz. 8.00 - 15.00; śr-pt, godz. 12.00 - 19.30
Udostępnianie zbiorów Tylko na miejscu z możliwością wypożyczeń określonych zbiorów (np.audiobooki, filmy, część księgozbioru)
Usługi reprograficzne Ksero
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 22987 jedn. inw.
- rękopisy  
- inne dokumenty poza działem
- książki 5852 vol.
- czasopisma poza działem
- płyty CD 3215
- płyty analogowe 9902
- kasety 1403
- inne multimedia 1794
   
Charakterystyka zbiorów Muzykalia są obecne w Bibliotece od początku jej istnienia. Planowe gromadzenie rozpoczęto na przełomie lat 60/70 ub. wieku.W Dziale Muzycznym znajduje się księgozbiór o szeroko pojętej tematyce muzycznej, druki muzyczne, płyty analogowe, kompaktowe, kasety magnetofonowe, filmy VHS, DVD i niewielkie ilości CD-ROM i DVD-ROM. Ok. 50% zbioru nut pochodzi z przedziału czasowego 1850 - 1939 r. , również wcześniejsze. Znajdują się wśród nich pierwodruki Chopina, Moniuszki i in. Posiadamy nuty wydawane w wydawnictwach regionalnych z okresu zaborów , I wojny światowej i okresu międzywojennego. Wiele z nich pochodzi z przejmowanych zbiorów pofabrykanckich i dworskich - nie zebrane w osobne kolekcje, czasem kupowane na aukcjach. Spora część zarówno księgozbioru jak druków muzycz. to przejęta po wojnie Stadtbücherei / Litzmanstadt-Musikbücherei .Ok. połowy zbioru druków muzycznych to kupowane już w okresie późniejszym pozycje dostępne w ofercie handlowej. Duży (ponad 6800 poz.) zbiór płyt i wałków pianolowych obejmujących pozycje z początków XX wieku ofiarowaliśmy Bibliotece Narodowej. Obecne zbiory płyt i kaset magn. są bogatą i ciekawą kolekcją fonogramów wydawanych od lat 50-tych ub. wieku w Polsce i zagranicą.
   
Katalogi  
- kartkowe Topograficzne - dla wszystkich zbiorów; Alfabetyczne dla całości książek, płyt analogowych, kaset magn., części druków muzycznych, płyt kompaktowych i filmów; Przedmiotowe - dla części książek, płyt kompaktowych, druków muzycznych
- elektroniczne W systemie Horizon - część książek; W programie MAK - całość płyt kompaktowych, filmów DVD - część książek, druków muzycznych, niewielka część płyt analogowych i kaset magn.
- katalog online www.wimbp.lodz.pl/wimbp/index.php/katalogi-online.html
   
Informacje o działalności Wystawy tematyczne lub rocznicowe organizowane w Bibliotece. Udostępnianie zbiorów do wystaw organizowanych w innych instytucjach.
   
Ważniejsze publikacje Artykuły w wydawnictwach jubileuszowych Biblioteki, dotyczące historii i udostępniania; artykuły w "Poradniku Bibliotekarza" - dotyczące zbioru nut i płyt.
   

aktualizacja: 08.09.2018