Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Biblioteka Główna Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej
Nazwa Oddziału Oddział Zbiorów Specjalnych, Gabinet Muzyczny
Adres 20-031 Lublin,ul. Radziszewskiego 11
Telefon  
E-mail m.bielewicz@umcs.lublin.pl
Strona WWW http://bg.umcs.lublin.pl/nowa/o_zb_spec.php
Terminy otwarcia  
Udostępnianie zbiorów  
Usługi reprograficzne  
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne  
- rękopisy  
- inne dokumenty  
- książki  
- czasopisma  
- płyty CD  
- płyty analogowe  
- kasety  
- inne multimedia  
   
Charakterystyka zbiorów  
   
Katalogi  
- kartkowe  
- elektroniczne  
- katalog online  
   
Informacje o działalności  
   
Ważniejsze publikacje  
   

 


aktualizacja: 08.09.2018