Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Biblioteka Katedry Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Nazwa Oddziału  
Adres Katedra Muzykologii UAM - Biblioteka, ul. Słowackiego 20, 60-823 Poznań
Telefon 061 8292 816
E-mail nizina@amu.edu.pl
Strona WWW www.muzykologia.biblioteka.amu.edu.pl
Terminy otwarcia pon.-pt, godz. 9.00-17.00
Udostępnianie zbiorów Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu.Prawo wypożyczenia na zewnątrz mają pracownicy naukowi ,doktoranci oraz studenci UAM, biblioteki i instytucje naukowe (sporadycznie).
Usługi reprograficzne nie prowadzi (tylko dla celów własnych)
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 10475
- rękopisy  
- inne dokumenty materiały z praktyk etnomuzykologicznych - 309 cd, 141 mini-disc
- książki 9718
- czasopisma 241 tyt. polskich i zagranicznych, łącznie ok.6 tys. vol. ; 16 tyt. prenumerowanych
- płyty CD 2896
- płyty analogowe 4519
- kasety 96
- inne multimedia 323
   
Bazy danych Dostęp on-line (na podstwie ważnej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej) : RILM, JSTOR Arts & Sciences, elektroniczne bazy danych prenumerowane przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz Biblioteki Wydziałowe ; dostęp do wersji elektronicznej RISM.
   
Charakterystyka zbiorów Zbiory biblioteczne były gromadzone od 1974 r., czyli od roku reaktywowania Zakładu Muzykologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.Profil zbiorów jest podporządkowany badaniom realizowanym przez pracowników Katedry i prowadzonym przez nich zajęciom dydaktycznym.Dlatego też zbiory dotyczą takich zagadnień jak : historia i estetyka muzyki, metodologia muzykologii, etnomuzykologia (kultury muzyczne świata, folklor muzyczny Polski), muzykologia systematyczna (m.in. akustyka muzyczna i psychoakustyka).Wraz z poszerzaniem oferty dydaktycznej biblioteka systematycznie poszerza swoje zbiory o materiały dot. psychologii i socjologii muzyki, historii i teorii muzyki popularnej. W latach 1988-1991 Biblioteka przejęła cenny dar od szwajcarskiego muzykologa, prof. Kurta von Fischera w postaci 497 tomów książek, 486 roczników czasopism oraz ok.500 nut drukowanych.Szczególnie cenny jest zbiór czasopism (85 tyt.) zawierający komplety roczników takich czasopism, jak "Acta Musicologica", "Early Music History", "Journal of Musicology" i in.W 2006 r. biblioteka otrzymała cenną kolekcję 486 płyt analogowych, w większości kompletnych edycji operowych z lat 1950-2000, ofiarowaną przez p. dr. Annette Godefroid z Berlina. Biblioteka w swoich zbiorach wydzieliła kolekcję etnomuzykologicznych nagrań dźwiękowych, która jest efektem wieloletniej dokumentacji tradycyjnej muzyki różnych regionów Polski, prowadzonej przez pracowników wcześniej Zakładu, a obecnie katedry Muzykologii. Obejmuje ona materiał dźwiękowy w postaci płyt cd i mini dysków oraz materiał rękopiśmienny w postaci protokołów i spikerek.
   
Katalogi  
- kartkowe Książki - alfabetyczny i rzeczowy (do 2003 r.). Nuty - alfabetyczny. Nagrania - alfabetyczny i rzeczowy. Czasopisma - katalog alfabetyczny. Katalog prac magisterskich i doktorskich.
- elektroniczne Katalog on-line w systemie biblioteczno-informacyjnym HORIZON. Obejmuje książki i nuty wprowadzane do księgozbioru od 2003 r. oraz wcześniejsze skatalogowane w ramach retrokonwersji. Katalog zbiorów prof. Kurta von Fischera, katalogi dostępne na stronie Biblioteki Katedry Muzykologii.
- katalog online www.lib.amu.edu.pl
   
Informacje o działalności

Udział w konferencjach organizowanych przez SBP. Udział w szkoleniach i konsultacjach dot. opracowania książek, nut i dokumentów dźwiękowych oraz baz danych, organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu oraz Centrum NUKAT w Warszawie. W latach 2002-2006 pracownicy Biblioteki organizowali wystawę publikacji pracowników Katedry Muzykologii w ramach Poznańskich Dni Książki Naukowej.Biblioteka od 2010 r. jest członkiem stowarzyszenia International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)

   
Ważniejsze publikacje

PO 1998 r. (nie ujęte w poprzednim przewodniku):

  • Zbiory Kurta von Fischera ofiarowane Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Katalog. wyd. Liliana Bether. Poznań, 2002
  • H. Nizińska: Kolekcja etnomuzykologicznych nagrań dźwiękowych w Bibliotece Katedry Muzykologii UAM. W: "Biblioteka Muzyczna 2000-2006". Warszawa, 2008. s.209-218
  • H.Nizińska: Magia Czarnego Krążka - kolekcja operowa Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu. W: Fonoteka wczoraj, dziś i jutro. Warszawa, 2008. s.107-114
  • K. Skalska: Współczesny warsztat informacyjny bibliotekarza muzycznego - próba charakterystyki. W: Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach. Musica Iagellonica, 2008.
  • H. Nizińska: Polskie druki muzyczne z XIX wieku w Bibliotece Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu. W: "Biblioteka Muzyczna.Music Library 2007-2009.Warszawa, 2010. s.69-86
  • Lilana Bether: Kolekcja mikrofilmĂłw prof. kurta von Fischera – Źródła rękopiśmienne i drukowane. W: "Biblioteka Muzyczna.Music Library 2007-2009. Warszawa, 2010. s.167-187.
   

aktualizacja: 28.12.2023