Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Archiwum-Biblioteka Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
Nazwa Oddziału
Adres 61-840 Poznań, ul. Świętosławska 7
Telefon 061 852 26 42, w. 17
E-mail archiwum@wieniawski.pl
Strona WWW http://www.wieniawski.pl/, http://www.wieniawski.pl/archiwum-biblioteka.html
Terminy otwarcia dni powszednie, 09:00-15:00
Udostępnianie zbiorów Ograniczona dostępność. Zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym porozumieniu się z opiekunem Archiwum-Biblioteki, na uzgodnionych warunkach.
Usługi reprograficzne brak
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 700
- rękopisy 20 (oryginały i kopie)
- inne dokumenty ok. 2000
- książki 200
- czasopisma kilka tytułów
- płyty CD 200
- płyty analogowe 366
- kasety 100
- inne multimedia 30
   
Charakterystyka zbiorów

Archiwum-Biblioteka Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały i informacje związane z osobą Henryka Wieniawskiego, jego życiem, działalnością i twórczością oraz z szeroko pojętą kulturą muzyczną XIX i XX wieku.

Na zbiory Archiwum-Biblioteki składają się:

1. Wydawnictwa nutowe:

 1. XIX i XX w. wydania dzieł Henryka i Józefa Wieniawskich (w tym: pierwodruki, utwory wydane za życia kompozytorów oraz póĹşniejsze edycje)
 2. XX w. edycje dzieł kompozytorów polskich (wyłącznie literatura skrzypcowa): Adama Andrzejowskiego, Jana Astriaba, Grażyny Bacewicz, Jerzego Bauera, Grzegorza Fitelberga, Zdzisława Jahnkego, Feliksa Janiewicza, Aleksandra Jarzębskiego, Mieczysława Karłowicza, Eugeniusza Knapika, Karola Lipińskiego, Witolda Lutosławskiego, Artura Malawskiego, Emila Młynarskiego, Zygmunta Noskowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Stefana Bolesława Poradowskiego, Bronisława Przybylskiego, Romana Statkowskiego, Antoniego Szałowskiego, Bonifacego Szałowskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Karola Szymanowskiego, Michała Spisaka, Juliusza Zarębskiego, Aleksandra Zarzyckiego.

2. Dokumentacja życia i działalności Henryka i Józefa Wieniawskich:

 1. Oryginały i kopie: afiszów koncertowych, wycinków prasowych
 2. Cytaty i wypisy z wycinków prasowych
 3. Materiały biograficzne: korespondencja i dokumentacja rodziny Wieniawskich

3. Płytoteka:

 1. Płyty analogowe, kompaktowe (CD i DVD)
 2. Kasety magnetofonowe
 3. Szpulowe taśmy magnetofonowe
 4. Kasety video

4. Dokumentacja Konkursów:

 1. Ogólnopolskich Konkursów Instrumentalnych
 2. Międzynarodowych Konkursów: Skrzypcowego, Lutniczego i Kompozytorskiego

5. Książki i czasopisma

   
Katalogi  
- kartkowe  
- elektroniczne  
- katalog online Katalog biblioteczny SOWA: http://83.18.141.194/
   
Informacje o działalności

Efekty prac o charakterze archiwizacyjnym i bibliotecznym oraz kwerend (m.in. na terenie Francji, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy i USA; w tym również kwerend internetowych) umożliwiają prowadzenie prac badawczych, źródłowych i redakcyjnych w ramach międzynarodowego projektu wydawniczego Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego (współpraca z Polskim Wydawnictwem Muzycznym) oraz organizację Międzynarodowych Konferencji Muzykologicznych (do tej pory odbyły się trzy edycje: 2000 r., 2005 r. i 2009 r.).

W październiku 2011 r. zaprezentowaliśmy nasze zbiory na dwóch wystawach:

 1. wystawa pt. "Henryk Wieniawski w Poznaniu" w Bibliotece Raczyńskich
 2. wystawa pt. "Henryk Wieniawski i konkursy jego imienia" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego systematycznie publikuje książki, płyty CD i DVD, propagujące przede wszystkim, lecz nie tylko, twórczość swojego patrona i konkursy jego imienia.

   
Ważniejsze publikacje

Publikacje własne

Publikacje książkowe

 • R. Połczyński, Da Capo. 75 lat międzynarodowych konkursów im. Henryka Wieniawskiego, Poznań 2011, ISBN: 978-83-60746-92-9
 • R. Połczyński, Da Capo. 70 lat międzynarodowych konkursów im. Henryka Wieniawskiego, Poznań 2006, ISBN: 83-87816-77-9
 • katalogi międzynarodowych konkursów im. Henryka Wieniawskiego, skrzypcowych i lutniczych

Kaseta VHS:

 • X Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego, 1991 r.

Płyty CD i DVD:

 • kroniki Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. H. Wieniawskiego:
  1. antologia płytowa (12 CD, konkursy I-XII, 1935-2001)
  2. kronika XII konkursu, 2001 r. (7 CD)
  3. Od legendy do legendy. XII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego, 2001 r. (1 DVD)
  4. Legenda na strunach. Henryk Wieniawski i międzynarodowe konkursy skrzypcowe jego imienia, 2001 r. (1 DVD)
  5. kronika XIII konkursu, 2006 r. (13 CD)
  6. XIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego, 2006 r. (2 DVD)
  7. kronika XIV konkursu, 2011 r. (5 CD)
  8. XIV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego, 2011 r., (2 DVD)

Inne

Publikacje książkowe:

 • R. Suchowiejko, Henryk Wieniawski : wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy, Poznań 2011, ISBN 978-83-923344-5-3
 • A. Jazdon, Henryk Wieniawski, Katalog tematyczny dzieł, Poznań 2009,
  ISBN: 978-83-923344-3-9
 • R. Połczyński, Henryk Wieniawski w Wielkopolsce, Poznań 1996,
  ISBN: 83-87164-00-3
 • R. Połczyński, Henryk Wieniawski. Klasyka na CD, Poznań 2001,
  ISBN: 83-85414-36-3 (książka + CD)

Publikacja płytowa:

 • "Kaprys. Henryk i Józef Wieniawscy", seria "Rekonstrukcje nagrań słynnych wirtuozów w historycznych salach Poznania i Wielkopolski, słuchowisko radiowe, 2010.
   

 


aktualizacja: 08.09.2018