Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego
Nazwa Oddziału Czytelnia Instytut Muzyki
Adres 35-040 Rzeszów, ul. J. Dąbrowskiego 83
Telefon 017 8722804
E-mail muzbibl@univ.rzeszow.pl
Strona WWW http://bur.univ.rzeszow.pl
Terminy otwarcia pn-pt godz. 8.00-15.00
Udostępnianie zbiorów pracownicy i studenci Instytutu Muzyki mają możliwość wypożyczenia niektórych pozycji, dla pozostałych - udostępnianie prezencyjne
Usługi reprograficzne brak
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 6840 vol.
- rękopisy  
- inne dokumenty  
- książki 4850 vol.
- czasopisma 22 tytuły
- płyty CD 761
- płyty analogowe 1600
- kasety 233
- inne multimedia 160
   
Charakterystyka zbiorów Ze względu na specyfikę kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Instytucie Muzyki część zbiorów dotyczy kształcenia przyszłych nauczycieli muzyki - metodyki nauczania muzyki w szkołach ogólnokształcących - a są to: podręczniki szkolne, przewodniki dla nauczycieli, materiały metodyczne i repertuarowe. Muzykalia obejmują także literaturę fortepianową, skrzypcową, gitarową, wokalną zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych wykonawców, partytury oraz wyciągi fortepianowe dzieł symfonicznych. Biblioteka posiada w swych zbiorach literaturę dotyczącą historii i teorii muzyki klasycznej od starożytności do czasów współczesnych. Na księgozbiór podręczny składają się: encyklopedie, słowniki i przewodniki muzyczne w tym Grove’a Dictionary of Music and Musicians i Die Musik in Geschichte und Gegenwart, a także encyklopedie i słowniki dotyczące muzyki popularnej.
Czytelnia została stworzona na potrzeby Katedry Wychowania Muzycznego WSP w 1989 roku, tak by studenci mieli możliwość korzystania ze zbiorów na miejscu. Pierwsze zbiory były wypożyczone z Biblioteki Głównej WSP w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski)i obejmowały podręczniki szkolne, książki o tematyce muzycznej oraz druki muzyczne (partytury, literatura skrzypcowa, fortepianowa, gitarowa itp.). Cały czas zbiór jest powiększany poprzez zakup i dary.
   
Katalogi  
- kartkowe alfabetyczny
- elektroniczne Prolib
- katalog online http://opac.univ.rzeszow.pl
   
Informacje o działalności Czytelnia Instytutu Muzyki prowadzi działalność informacyjną w oparciu o zbiory własne oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z racji jednoosobowej obsady w Czytelni, głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów.
   
Ważniejsze publikacje  
   

aktualizacja: 08.09.2018