Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC - Biblioteka Związku Kompozytorów Polskich
Nazwa Oddziału  
Adres Rynek Starego Miasta 27; 00-272 Warszawa
Telefon tel. 22 8311634 w.33; fax 22 8874052
E-mail polmic@polmic.pl
Strona WWW www.polmic.pl
Terminy otwarcia poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 11.00 do 16.00
Udostępnianie zbiorów Biblioteka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych; wypożyczamy książki i partytury a czasopisma, nagrania, księgozbiór podręczny i materiały archiwalne udostępniane są na miejscu w czytelni.
Usługi reprograficzne W uzasadnionych przypadkach, niewielkie ilości.
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 23750
- rękopisy Rękopisy przekazujemy do Archiwum Kompozytorów Polskich w Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW.
- inne dokumenty Archiwum ZKP. Ponadto materiały ulotne - przyczynki do badań nad twórczością kompozytorską, działalnością muzykologów oraz organizacją wydarzeń muzycznych w Polsce (zbiór ten nie ma charakteru kompletnego - dotyczy niektórych osób i wydarzeń w pewnych okresach czasu).
- książki 7300
- czasopisma 3300 wol.
- płyty CD 3200
- płyty analogowe 4500
- kasety

taśmy 4500, kasety 800, kasety DAT 600

- inne multimedia 300
Bazy danych Udostępniamy nieodpłatnie (na miejscu w czytelni oraz online): naszą własną bazę danych „Nowa muzyka polska” zawierającą informacje o twórczości kompozytorskiej po r. 1945; własną bazę osób, instytucji i wydarzeń muzycznych w Polsce oraz wykupione dostępy do RILM, JSTOR - Art & Sciences III Collection i Grove.
Charakterystyka zbiorów

Zbiory Biblioteki ZKP są gromadzone i powiększane nieprzerwanie od r. 1950 (od powstania ZKP). Zbiór ma charakter specjalistyczny i poświęcony jest głównie muzyce polskiej po II Wojnie Światowej, ponadto posiadamy i udostępniamy zbiory pomocnicze na temat historii muzyki polskiej, muzyki na świecie, teorii muzyki, życia muzycznego oraz podręczny księgozbiór ogólnohumanistyczny.

   
Katalogi  
- kartkowe kontynuowane:
książek - alfabetyczny i przedmiotowy (osobowy)
nut - alfabetyczny
czasopism - alfabetyczny
materiałów audiowizualnych - alfabetyczne
- elektroniczne

w rozbudowie, w systemie ARKA, nie jest jeszcze dostępny online:
książek - w tym artykułów - oraz nut

- katalog online  
   
Informacje o działalności Biblioteka ZKP - Polskie Centrum Informacji Muzycznej gromadzi i udostępnia zbiory i informacje dotyczące twórczości kompozytorskiej, działalności muzykologów i o życiu muzycznym w kraju. Ponadto, jako członek IAMIC - International Association of Music Information Centres - prowadzi intensywną działalność promującą współczesną muzykę polska w kraju i na świecie: organizuje koncerty i konferencje, rejestruje organizowane wydarzenia, wydaje materiały promocyjne (płyty, książki).
   
Ważniejsze publikacje

promocyjne płyty kompaktowe:
Kronika dźwiękowa Warszawskiej Jesieni i inne płyty zawierające zwykle nagrania koncertów organizowanych przez POLMIC;

książki:
Katalog promocyjnych płyt wydanych przez POLMIC w latach 1999-2006, Nowa dekada. Związek Kompozytorów Polskich 1995-2005, materiały z konferencji zorganizowanych przez POLMIC (Warsaw Autumn as a Realisation of Karol Szymanowski's Vision of Modern Polish Music, Electronics meets Challenges of the 21st Century, Music and Politics.)

   

 


aktualizacja: 08.09.2018