Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
Nazwa Oddziału Fonoteka
Adres 50-116 Wrocław ul. Rynek 58
Telefon 71 33 52 256, 71 344 18 08
E-mail fonoteka@wbp.wroc.pl
Strona WWW http://www.wbp.wroc.pl/
Terminy otwarcia

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 10.30-18.30
środy, soboty 10.30-15.30

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie powszechne z wyjątkiem zbiorów z księgozbioru podręcznego, z których korzysta się na miejscu (książki, unikatowe nagrania, czasopisma).

Usługi reprograficzne Punkt ksero znajdujący się na terenie biblioteki.
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 845
- rękopisy nie ma
- inne dokumenty programy, plakaty i afisze muzyczne z lat 1945-2012 gromadzone są w Dziale Dokumentów Życia Społecznego (ok. 16 tys.)
- książki 2829
- czasopisma 25 tytułów bieżących (w tym 2 angielskojęzyczne). Czasopisma są archiwizowane, przechowywane w Magazynie i udostępniane w Czytelni biblioteki
- płyty CD 6195
- płyty analogowe 9200
- kasety 2865
- inne multimedia 3057
Bazy danych nie ma
Charakterystyka zbiorów

Fonoteka powstała w 1979 roku. Początkowo w kolekcji dominowały płyty analogowe z muzyką poważną, rozrywkową, jazzową i ludową. Do dziś do najcenniejszych pozycji należą tu: "Musica Antiqua Polonica" - obszerna antologia muzyki polskiej od jej źródeł po Oświecenie, "Musica Polonica Nova" - antologia współczesnej muzyki polskiej, seria "Mistrzowie Sceny Polskiej" z utrwalonymi głosami między innymi: L. Solskiego, A. Zelwerowicza, J. Leszczyńskiego, M. Ćwiklińskiej, J. Kurnakowicza czy J. Woszczerowicza.

Zbiór płyt kompaktowych liczy obecnie 6195 egzemplarzy, wśród nich płyty z muzyką poważna i rozrywkową. W tej kolekcji szczególne miejsce zajmuje opera (230 tytułów), w tym miedzy innymi nagrania archiwalne z lat 20-40 XX wieku Edition Wiener Staatsoper, muzyka filmowa (370 tytułów), jazz i blues (550 tytułów) oraz muzyka folkowa i etniczna, muzyka patriotyczna, poezja i proza.

Kolekcję filmową Fonoteki (ok. 2800 płyt DVD) stanowią w dużęj mierze filmy muzyczne, musicale, koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, inscenizacje oper i baletów, oraz filmy dokumentalne o zespołach i muzykach.

Księgozbiór Fonoteki liczy 2829 egzemplarzy. Są to przede wszystkim biografie muzyków, literatura dotycząca historii i teorii muzyki, a także podręczniki do nauki gry na instrumentach, śpiewniki oraz zbiór nut liczący 845 egzemplarzy. Posiadamy rozbudowany księgozbiór podręczny, zawierający podstawowe, polskie i zagraniczne publikacje informacyjne, źródła z zakresu muzyki poważnej, rozrywkowej i filmu. Są to: encyklopedie, leksykony, słowniki, informatory biograficzne, opracowania historyczne i teoretyczne, katalogi dzieł, przewodniki koncertowe, monografie.

Fonoteka gromadzi publikacje dotyczące życia muzycznego regionu Dolnego Śląska i miasta Wrocławiu - nagrania twórców związanych z regionem, materiały z festiwali muzycznych (np. Wratislavia Cantans, Festiwal Chopinowski w Dusznikach, Jazz nad Odrą, Przegląd Piosenki Aktorskiej).

Wszystkie zbiory audiowizualne Fonoteki są dostępne bezpośrednio, z wyjątkiem kaset magnetofonowych (2865 egzemplarzy), które należy zamawiać korzystając z katalogu elektronicznego.

Aktualnie Fonoteka prenumeruje 25 tytułów czasopism o tematyce muzycznej (w tym 2 angielskojęzyczne). Udostępnia również zarchiwizowane roczniki (od roku 2007). Można z nich skorzystać na miejscu. Czasopisma muzyczne z lat wcześniejszych dostępne są w Czytelni DBP.

   
Katalogi  
- kartkowe Równolegle z katalogiem elektronicznym dla muzyki poważnej na płytach CD prowadzimy katalog kartkowy ułatwiający wyszukiwanie płyt na półkach. Ponadto ze względu na nieukończone katalogowanie płyt analogowych prowadzimy katalog kartkowy równiez dla tego nośnika.
- elektroniczne Komputerowe opracowanie zbiorów muzycznych odbywa się w formacie MARC 21, w systemie ALEPH.
- katalog online www.dzb.pl
   
Informacje o działalności

Fonoteka gromadzi oraz udostępnia na miejscu i na zewnątrz zbiory muzyczne w bardzo szerokim zakresie, dostosowane do potrzeb zarówno zwykłych czytelników jak i melomanów, zawodowych muzyków, muzykologów, nauczycieli, studentów i uczniów szkół muzycznych wszystkich stopni. Dział prowadzi szeroką specjalistyczną działalność informacyjną o zasobach własnych i innych bibliotek, a także o muzycznych wydarzeniach kulturalnych na terenie Wrocławia, między innymi repertuarze, rabatowych biletach, promocjach Filharmonii i Opery Wrocławskiej.

Prowadzimy stałą działalność wystawienniczo-popularyzatorską. W oparciu o własne materiały przygotowujemy duże ekspozycje okolicznościowo-rocznicowe na terenie biblioteki i mniejsze, prezentujące nowości, ciekawe zbiory w nieszablonowym ujęciu w samej Fonotece. Prowadzimy również działaność edukacyjną dla dzieci ze szkół podstawowych, organizujemy lekcje muzyczne przybliżające sylwetki kompozytorów.

   
Ważniejsze publikacje

Publikacje własne:

  • Zych M., Niekonwencjonalne zbiory WiMP, "Książka i Czytelnik", nr 4/1985.
  • Białonoga M., Pietruszczak A., Fonoteka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, "Książka i Czytelnik", nr 1/2005, s.22-25.
  • Tyws A., Fonoteka w nowej siedzibie, "Książka i Czytelnik", nr 1/2008, s. 2-3.
  • Golczyk J., Działalność informacyjna Fonoteki Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,"Książka i Czytelnik", nr 1, XI 2009-I 2010, s. 24-26.

Inne publikacje:

  • Zych M., Karol Szymanowski w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej: zestawienie bibliograficzne, Wrocław 1982.
  • Fonoteka poleca. Nowości muzyczne - bibliografia zalecająca, oprac. i wstęp Monika Zych, nr 1-5, Wrocław 1994-2001.
  • Pietruszczak A., Polska muzyka dawna w zbiorach WiMBP we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  • Binkiewicz J., Fryderyk Chopin w zbiorach Fonoteki WiMBP we Wrocławiu, Wrocław 2000.
   

 


aktualizacja: 28.12.2023