Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
Nazwa Oddziału  
Adres 50-139 Wrocław ul. Szewska 37
Telefon tel. 71 344-44-71 do 76, fax 71 344-85-61
E-mail znio@znio.pl
Strona WWW http://www2.oss.wroc.pl/
Terminy otwarcia

dostępne na stronie WWW

Udostępnianie zbiorów prezencyjnie
Usługi reprograficzne kserokopie, mikrofilmy, kopie cyfrowe wykonywane przez Pracownię Reprograficzną ZNiO
   
Informacja o zasobach Ponieważ zbiory muzyczne nie są wyodrębnione nie jest możliwe podanie danych ilościowych.
   
Charakterystyka zbiorów

Zwarte druki muzyczne XIX-XX wieku

Ossolineum posiada publikacje dotyczące organizacji i historii życia muzycznego, badań muzykologicznych i teorii muzyki, literaturę z zakresu historii muzyki polskiej i obcej, w tym monografie kompozytorów. Ponadto w zbiorach Ossolineum znajdują się nieliczne libretta do oper i operetek polskich i obcych oraz teksty do oratoriów i kantat, a także wydawnictwa nutowe o różnorodnym charakterze: pieśni narodowe, żeglarskie, żołnierskie, religijne, ludowe itp. Informacje o publikacjach muzycznych znaleźć można:

 • w głównym katalogu kartkowym alfabetycznym i rzeczowym,
 • w zdigitalizowanym kartkowym katalogu alfabetycznym (http://graf.oss.wroc.pl/)
 • w elektronicznym katalogu VITRUA (http://www.oss.wroc.pl/katalog/).

Cennym zasobem w zbiorach Ossolineum jest zbiór nut Lubomirskich z Przeworska. W zbiorze tym znajduje się 211 druków XIX wieku oraz 48 starych druków (zbiór stary druków opisany poniżej). Zasób ten jest opracowywany i informacje o nim znajdą się w katalogu centralnym NUKAT.

 

Czasopisma muzyczne XIX-XX

Gromadzone są w Dziale Czasopism. Informacje o czasopismach muzycznych zgromadzonych w Ossolineum znaleźć można:

 • w katalogu kartkowym czasopism
 • w zdigitalizowanym katalogu kartkowym czasopism (http://graf.oss.wroc.pl/czas/),
 • w elektronicznym katalogu VITRUA (http://www.oss.wroc.pl/katalog),
 • w Centralnym Katalogu Czasopism prowadzonym przez Bibliotekę Narodową (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=7)

Bardzo cenny zbiór stanowią polskie czasopisma wydawane w do 1945 roku, w tym także czasopisma muzyczne. Niestety, jest to zbiór niekompletny, gdyż znaczna część ossolińskiej kolekcji znajduje się w Bibliotece Stefanyka we Lwowie. Informacje o tych zbiorach znaleźć można w specjalnej bazie dostępnej on-line: http://www.oss.wroc.pl/local/lwow/

Czasopisma muzyczne w zbiorach Ossolineum (przykłady)

tytuł: Biały Paw. Biuletyn teatralno-muzyczny
miejsce wydania: Warszawa
zasób Wrocław: 1923

tytuł: Chór. Miesięcznik poświęcony muzyce chóralnej: organ Zjednoczenia Polskich Związków Śpiewaczych i Muzycznych w Warszawie.
miejsce wydania: Warszawa
okres wydawniczy: BN: R.1, 1934 - R.6, 1939
zasób Wrocław: 1934-1939, br.poj.numerów, egz.nabyte po 1945 r.

tytuł: Dźwięk : miesięcznik ilustrowany : muzyka mechaniczna, radio, film dźwiękowy.
miejsce wydania: Warszawa
okres wydawniczy: BN:R.1, 1931
zasób Wrocław: Poj.numery nabyte po 1945 r.

tytuł: Echo Muzyczne i Teatralne : tygodnik artystyczno-literacki.
miejsce wydania: Warszawa
okres wydawniczy: BN:R.1 1883/84-R.24 1907
zasób Wrocław: Komplet ze zb.lwowskich

tytuł: Echo Teatralne i Muzyczne
miejsce wydania: Poznań
zasób Wrocław: 1948, 1949

tytuł: Gazeta Muzyczna. Dwutygodnik
miejsce wydania: Lwów
okres wydawniczy: BN:R.1, 1918/19 - R.3, 1921
zasób Wrocław: R.2 1919/20 -roczn. nabyty po 1945 r.

tytuł: Hosanna : miesięcznik poświecony sprawom muzyki kościelnej i religijnej z dodatkiem nutowym.
miejsce wydania: Tarnów
okres wydawniczy: BN:R.1, 1926 - R.14, 1939
zasób Wrocław: 1927,1933 i poj.numery nabyte po 1945 r.

tytuł: Kronika Muzyczna Organistów Diecezji Lubelskiej
miejsce wydania: Lublin
okres wydawniczy: BN:R. 1, 1925 - R. 13, 1939
zasób Wrocław: Poj.numery nabyte po 1945 r.

tytuł: Kurjer Teatralny. Tygodnik artystyczny, poświęcony sprawom teatru i muzyki
miejsce wydania: Warszawa
zasób Wrocław: 1901, 1902, 1903

tytuł: Kwartalnik Muzyczny : organ Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki poświęcony teorii historii i etnografii muzyki.
miejsce wydania: Warszawa
okres wydawniczy: BN:R.1, 1928/29 - R.5, 1933
zasób Wrocław: 1928/29-1933 ze zb.lwowskich

tytuł: Kwartalnik Muzyczny : pismo poświęcone historyi,estetyce i teoryi muzyki : organ Sekcyi Naukowej przy Towarzystwie Muzycznem w Warszawie.
miejsce wydania: Warszawa
okres wydawniczy: BN:R.1, 1911/12 - R.2, 1913/14
zasób Wrocław: 1911/13-1913/14 ze zb.lwowskich

tytuł: Kwartalnik Muzyczny. Organ Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki poświęcony teorii, historii i etnografii muzyki
miejsce wydania: Warszawa
zasób Wrocław: 1928-1950

tytuł: Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie : organ Związku Muzyków-Pedagogów,poświęcony sprawom kultury muzycznej i twórczości literackiej. Miesięcznik
miejsce wydania: Lwów
okres wydawniczy: BN:R.1, 1925/26 - R.9, 1934
zasób Wrocław: 1925/26-1934 nabyte po 1945 r., egz.arch.

tytuł: Muzyka
miejsce wydania: Warszawa
zasób Wrocław: 1924-1938

tytuł: Muzyka Kościelna
miejsce wydania: Poznań
okres wydawniczy: BN:R.4, 1884 - R.23, 1903
zasób Wrocław: 1885 , 1890-91 ,1893 , 1898-1900 ze zb.lwowskich

tytuł: Muzyka Polska : kwartalnik poświęcony zagadnieniorn życia muzycznego w Polsce : organ Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej.
miejsce wydania: Warszawa
okres wydawniczy: BN:R.1, 1934 - R.6, 1939
zasób Wrocław: 1934-1939 nabyte po 1945 r.

tytuł: Muzyka w Szkole : miesięcznik pedagogiczno-muzyczny wydawany przez Związek Nauczycieli Śpiewu i Muzyki w Szkołach Państwowych i Prywatnych w Katowicach.
miejsce wydania: Katowice
okres wydawniczy: BN:R.1, 1929 - R.5, 1932/33
zasób Wrocław: 1931,1932/33 i poj.numery, nabyte po 1945 r.

tytuł: Muzyka Współczesna : biuletyn Polskieno Towarzystwa Muzyki Współczesnej.
miejsce wydania: Warszawa
okres wydawniczy: BN:R.1, 1936 - R.4, 1939
zasób Wrocław: Poj.numery nabyte po 1945 r.

tytuł: Muzyka. Miesięcznik
miejsce wydania: Warszawa
okres wydawniczy: BN:R.1, 1924 - R.15, 1938
zasób Wrocław: 1924-1938 ze zb.lwowskich

tytuł: Nowiny Muzyczne i Teatralne
miejsce wydania: Kraków
zasób Wrocław: 1929-1930

tytuł: Polski Rocznik Muzykologiczny. Wydawnictwo Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki w Warszawie
miejsce wydania: Warszawa 1935-1936
zasób Wrocław: 1898-1899

tytuł: Przegląd Muzyczny : dwutygodnik poświęcony muzyce.
miejsce wydania: Warszawa
okres wydawniczy: BN:R.3, 1910 - R.7, 1914, R.8, 1918 - R.9, 1919
zasób Wrocław: Poj.numery nabyte po 1945 r.

tytuł: Przegląd Muzyczny : organ Zjednoczenia Polskich Związków Śpiewaczych. Dwutygodnik
miejsce wydania: Poznań
okres wydawniczy: BN:R.1, 1925 - R.7, 1931
zasób Wrocław: 1925-1931 ze zb.lwowskich

tytuł: Przegląd Muzyczny : organ Zjednoczenia Polskich Związków Śpiewaczych. Dwutygodnik
miejsce wydania: Poznań
okres wydawniczy: BN:R.1, 1925 - R.7, 1931
zasób Wrocław: 1925-1931 ze zb.lwowskich

tytuł: Przegląd Muzyczny, Teatralny i Artystyczny
miejsce wydania: Lwów
okres wydawniczy: BN:R.1, 1905/06
zasób Wrocław: Poj.numery nabyte po 1945 r.

tytuł: Ruch Muzyczny : pismo peryodyczne muzyce poświęcone.
miejsce wydania: Warszawa
okres wydawniczy: BN:R.1, 1857 - R.5, 1861
zasób Wrocław: 1857-1859 ze zb.lwowskich

tytuł: Śląskie Wiadomości Muzyczne : miesięcznik poświęcony kulturze muzycznej na Śląsku / Śląski Związek Muzyków Pedagogów.
miejsce wydania: Katowice
okres wydawniczy: BN:R.1, 1937 - R.3, 1939
zasób Wrocław: Poj.numery nabyte po 1945 r.

tytuł: Śpiew Kościelny : miesięcznik poświęcony muzyce kościelnej.
miejsce wydania: Warszawa
okres wydawniczy: BN:R.1, 1895/96 - 1913
zasób Wrocław: 1895-1898,1900-03 -roczn.ze zb.lwowskich i poj.n-ry nabyte po 1945 r.

tytuł: Śpiew w Szkole : organ Sekcji Nauczycieli Muzyki i Śpiewu Z.N.P. [Związku Nauczycielstwa Polskiego].
miejsce wydania: Warszawa
okres wydawniczy: BN:R.1, 1933/34 - R.6, 1938/39
zasób Wrocław: 1933/34 - 1938/39 nabyte po 1945 r.

tytuł: Śpiewak : miesięcznik literacko-muzyczny / Związek Kół Śpiewackich w Poznaniu.
miejsce wydania: Poznań
okres wydawniczy: BN:R.2, 1908/09 - R.16, 1924
zasób Wrocław: 1909-1913 nabyte po 1945 r.

tytuł: Śpiewak : miesięcznik literacko-muzyczny : organ Kół Śpiewaczych na Śląsku / Związek Śl. Kół Śpiewaczych.
miejsce wydania: Katowice
okres wydawniczy: BN:R.7, 1926 - R.20, 1939
zasób Wrocław: Poj.numery nabyte po 1945 r.

tytuł: Tygodnik Muzyczny
miejsce wydania: Warszawa
zasób Wrocław: 1820

tytuł: Wiadomości Artystyczne : dwutygodnik poświęcony muzyce, teatrowi, literaturze i sztuce.
miejsce wydania: Lwów
okres wydawniczy: BN:R.1, 1897 - R.5, 1900/01
zasób Wrocław: 1897 i poj.n-ry -egz.nabyte po 1945 r.

tytuł: Ziarno. Organ Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce. Wydawnictwo poświęcone miłośnikom muzyki i śpiewu narodowego oraz życiu społeczno-towarzyskiemu Polaków w Ameryce
miejsce wydania: Chicago
zasób Wrocław: 1898-1899

 

Stare druki muzyczne w Ossolineum

Na zbiór ten składają się kancjonały, psałterze i psalmy z nutami, pieśni z nutami tak polskie, jak i obce wydane w XVI-XVIII wieku. Cennym zasobem są nuty z księgozbioru Lubomirskich z Przeworska – całość składa się z 48 woluminów, jest w trakcie opracowywania, a informacje o tym zbiorze znajdą się w katalogu centralnym NUKAT.

W związku w tym, że Ossolineum nie posiada gabinetu muzycznego, z pewnością w zbiorach pozostaje wiele nierozpoznanych starych druków muzycznych.

Informacje o starych drukach muzycznych w zbiorach Ossolineum znaleźć można w katalogu kartkowym alfabetycznym starych druków oraz katalogach w wydawanych drukiem:

 • Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na podst. materiałów K. Piekarskiego oprac. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1956.
 • E. Triller: Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Kontynuacja katalogu Alodii Kaweckiej-Gryczowej. "Ze skarbca kultury" z. 15 s. 263-290
 • Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI. Z materiałów rejestracyjnych K. Zatheya oprac. M. Bohonos, Wrocław 1965.
 • Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII. T. 1-2 oprac. B. Górska i W. Tyszkowski, Wrocław 1991-1992. T. 2-8 oprac. W. Tyszkowski, Wrocław 1993-1996. T.9 oprac. G. Rolak i W. Tyszkowski, Wrocław 1997.
 • B. Górska: Katalog czasopism XVI-XVIII w. w zbiorach Starych Druków Biblioteki Ossolineum, "Ze skarbca kultury" z. 15 s. 7-262

 

Stare druki muzyczne w Ossolineum (przykłady)

Kancjonały XVI w.

 • [Walenty z Brzozowa ; tłumacz], Cantional albo Księgi chwał boskich to jest pieśni duchowne Kościoła świętego. Królewiec Pruski, Aleksander Augezdecky, 1554. XVI-4047
 • [Walenty z Brzozowa ; tłumacz], Cantional albo pieśni duchowne. Kraków, Maciej Wirzbięta, 1569. XVI-2131
 • [Artomiusz Piotr ; wydawca], Kancjonał to jest pieśni krześcijańskie. [Toruń, Malcher Nering, 1587]. XVI-948

Psałterze i psalmy z nutami XVI w.

 • Jabuk Lubelczyk (tłumacz), Psałterz Dawida... Kraków: Maciej Wirzbięta, 1558, XVI-4081
 • Mikołaj Rej (Tłumacz), Psalm Dawidow LXXXV. Inclina Domine aurem tuam. Kraków, Łazarz Andrysowic, [ca 1556]. Muzyka Wacław z Szamotuł. XVI-846
 • Bernard Wojewódka (tłumacz), Psalm 127 Beati omnes qui timent Dominum etc. Kraków, Łazarz Andrysowicz, [post 1550]. Muzyka Cyprian Bazylik. XVI-936
 • Bernard Wojewódka (Tłumacz): Psalm Dawidów XIII... Kraków, druk. Hieronima Wietora, 1546, XVI-96
 • Biblia (Księga Psalów ; franc.), Les pseaumes mis en rine françoise par Clement Marot et Theodore de Besze. [Genevae] Jean Baptiste Pinereul ; [ Lyon] Antoine Vincent, 1568. XVI-9675

Pieśni z nutami XVI w.

 • Mikołaj Rej, Heynał świtha na ran[ne] powstanie. Kraków, Łazarz Andrysowicz, [ante 1559]. XVI-1037
 • [Jakub z Iłży?]: Pjeśń o narodzeniu Pańskim. Kraków, Mateusz Siebeneicher, 1558. Muzyka Wacław z Szamotuł. XVI-1118
 • Pieśń nabożna z Pisma św... Kraków, druk. Barbary Wietorowej, [ante 1550]. XVI-94
 • Martin Luther, Modlitwa powszednia do Trojce Świętej przeciwko nieprzyjaciołom Kościoła Świętego. Kraków, wdowa Hieronima Wietora, 1549. XVI-838

Kancjonały XVII w.

 • [Turnowski Jan ; wydawca], Kancjonał to jest Księgo psalmów i pieśni duchownych. Gdańsk, Andrzej Hünefelf, 1641. XVII-3226
 • [Turnowski Jan ; wydawca], Kancjonał to jest Księgo psalmów i pieśni duchownych. Gdańsk, Andrzej Hünefelf, 1646. – XVII-6518, XVII-3503, XVII-7068
 • [Turnowski Jan ; wydawca], Kancjonał to jest Księgo psalmów i pieśni duchownych. Gdańsk, Andrzej Hünefelf, 1662. XVII-6602
 • [Turnowski Jan ; wydawca], Kancjonał to jest Księgo psalmów i pieśni duchownych. Gdańsk, wdowa Jana Fryderyka Grefensa, nakł. Christiana Mansklappa, 1684. XVII-5583, XVII-5582, XVII-5584
 • [Artomiusz Piotr ; wydawca], Cational to iest pieśni krześciańskie... Toruń, Michael Karnall, 1648. XVII-3882

Polskie psałterze i psalmy z nutami XVII w.

 • [Rybiński, Maciej ; tłumacz], Psalmy Dawidowe z hymnami... Gdańsk, Andrzej Hünefeld, 1619 – XVII-1426, XVII-1425
 • [Rybiński, Maciej ; tłumacz], Psalmy Dawidowe... Gdańsk, Andrzej Hünefeld, [1632], XVII-4330
 • [Rybiński, Maciej ; tłumacz], Psalmy Dawidowe... Gdańsk, Andrzej Hünefeld, 1636. XVII-2298

Psałterze obce z nutami XVII w.

 • Biblia. Księga psalmów (czes.) Zalmowé aneb zpĕwowé awateho Dawida... Praha, Daniel Karl z Karlsspergka, 1618. XVII-20.763.
 • Biblia. Księga psalmów (łac.) Psalterium Davidicum ad usum et ritum [...] Ordinis Cisterciensis... Paris, Sebastian Cramoisy, 1616. XVII-20.370
 • Biblia. Księga psalmów (łac.) Psalterium Davidicum ad usum et ritum [...] Ordinis Cisterciensis... Paris, Sebastian Cramoisy, 1644. XVII-28.728
 • Biblia. Księga psalmów (łac.) Psalterium Davidicum ad usum et ritum [...] Ordinis Cisterciensis... Paris, Sebastian Cramoisy, 1656. XVII-20.306
 • Biblia. Księga psalmów (łac.) Psalterium Davidicum ad usum et ritum [...] Ordinis Cisterciensis... Paris, Sebastian Cramoisy, 1671. XVII-20.351
 • Biblia. Księga psalmów (łac.) Psalterium Davidicum ad usum [...] Ordinis Cisterciensis... Paris, Frederic Leonard, 1698. XVII-28.728

Kancjonały polskie XVIII w.

 • Turnowski Jan ; wydawca], Kancyonal to jest księgi psalmów i pieśni duchownych. Gdańsk, Szymon Reini[g]er, 1706. XVIII-162, XVIII-163, XVIII-13.090, XVIII-57.231

 

Rękopisy muzyczne w Ossolineum

W zbiorach rękopisów Ossolineum znajduje się szereg materiałów o charakterze muzycznym. Są to: katalogi muzykaliów, albumy kompozytorów (programy, wycinki, fotografie, korespondencje itp.), w spomnienia i materiały biograficzne, utwory sceniczne (opery, komedie i obrazki z partiami wokalno-muzycznymi, wodewile, sztuki ludowe), dokumenty towarzystw muzycznych, zbiory pieśni, teksty do muzyki itp.

Wszystkie rękopisy muzyczne są wykazane w ogólnym inwentarzu rękopisów dostępnym w wersji drukowanej (Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu T. 1-19, Wrocław 1948-2008) oraz w postaci bazy danych dostępnej na stronie: http://graf.oss.wroc.pl/rkp/pubi/

 

Rękopisy muzyczne w zbiorach Ossolineum (przykłady)

Katalogi muzykaliów

5658/I. Katalogi muzykaliów i książek Aleksandra Polińskiego.Pol., rjęz. I poł. XX w. Tomów 2. S. 118; 82. Mf BN

12352/I. „Catalogue de musique vocale et instrumentale appartante à mde la p[rin]cesse Therese Lubomirska née p[rin]cesse Czartoryski”. Franc. I poł. XIX w. S. 76. Mf BN

Albumy kompozytorów (programy, wycinki, fotografie, korespondencje itp.)

5836/II. Album Adama Münchheimera, kompozytora warszawskiego, zawierający programy, wycinki z recenzjami, fotografie, rysunki i korespondencję. Pol., niem., ros. XIX-XX w. S. II, 224. Mf BN

Wspomnienia

13975/II. „Zofia Ottawa-Rogalska: Lwy spod ratusza słuchają muzyki. (Wspomnienia o Helenie Ottawowej)”.Pol. 1961-1963. Tomów 2. K. 209; 138. Mf BN

15561/II. „Feliks Ziembicki: Marcelina Sembrich-Kochańska. (Wspomnienia) z lat 1858- 1935”. Pol. 1961. K. 19. Mf BN

16194/II. „Eugeniusz Miler: Mój artystyczny życiorys”. Wspomnienia z lat 1905-1977. Pol. 1977. K. 97

Dokumenty towarzystw muzycznych

11464/III. Akta Związku Teatrów i Chórów Ludowych we Lwowie z lat 1922-1939. Pol. XX w. S. 464. Mf Oss

11478/II. Akta Związku Teatrów i Chórów Ludowych we Lwowie dotyczące kursu dramatycznego dla kierowników teatrów ludowych w 1939 roku. Pol. 1939. S. 242. Mf Oss

11456/III. Inwentarz garderoby teatralnej Związku Teatrów i Chórów Włościańskich we Lwowie z lat 1909-1939. Pol. XX w. S. 404. Mf Oss

15057/II. „30 lat Instytutu Fryderyka Chopina [obecnie Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie] 1934-1964. Dokumenty, materiały i wyjątki pamiętnika. Zebrał i opracował Mieczysław Idzikowski, członek, inicjator i założyciel stowarzyszenia IFC, sekretarz Zarządu w latach 1934- 1955”.Pol. 1963-1976. Tomów 2. K. III, 107; 234. Mf BN

5058/II. „Mieczysław Idzikowski: Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Szkic historyczny 1870- 1961”.Pol. 1961-1962. K. I, 43. Mf BN

Utwory sceniczne

11463/III. Fragmenty utworów scenicznych, piosenek i partytur muzycznych oraz afisze teatralne. Pol., niem. XIX w. S. 900. Mf Oss

11538/I. „Der Glückengel (?La mascotte?). Komische Oper in 3 Akten von H. A. Duru und A. Chivot. Musik von Edmond Audran”. Niem. XIX w. S. IV, 100. Mf Oss

10213/I. „Czaromysł czyli nimfy jeziora Gopła. Opera w 1 akcie z muzyką Karola Kurpińskiego [...]. Oryginał Aloyzego Żółkowskiego”.Pol. XIX w. S. 28. Mf BN

Zbiory pieśni

13840/III. Stanisław Niewiadomski: Zbiór pieśni. Teksty z nutami.Pol. M. 1900-1918. S. 110

13841/II. „»Wśród nocnej ciszy«. 70 ulubionych jednogłosowych kolęd w łatwym układzie fortepianowym, zebrał i opracował Maryan Signio”. Tekst i nuty.Pol. 1918. S. 88. Mf Oss

13844/I. „Pieśni ludowe z powiatu rawskiego i borszczowskiego, zapisał Jan Chudzik”. Tekst z nutami.Pol. 1939-1953. Tomów 4. K. 65; 61; 65; 100. Mf Oss

13567/I. Zbiór pieśni kościelnych z Kujakowic Dolnych pow. Kluczbork. Teksty z nutami.Pol., łac., niem. XVIII-XIX w. Tomów 2. S. 38

13102/III. Utwory muzyczne Ignacego Nikorowicza.Pol., niem. 1940-1951. S. 28. Mf Oss

Teksty do muzyki

14813/II. Brahms [Johannes]: Lieder. Für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Przekład Gustawa Wolffa na język polski na egzemplarzu drukowanym tego zbiorku. Niem., pol. Między 1945-1949. S. VI, 156. Mf BN

14814/II. „Joh[ann] Seb[astian] Bach: Geistliche Lieder und Arien aus Schemelli's Gesangbuch und dem Notenbuch der Anna Magdalena Bach. Für eine Singstimme mit Pianoforte. (Orgel oder Harmonium). Leipzig. Edition Breitkopf Nr 2817”. Przekład Gustawa Wolffa.Niem., pol. Między 1945-1946. S. IV, 92. Mf BN

14804/I – 14809/I. Przekłady Gustawa Wolffa tekstów muzycznych. Arie oper, operetek, pieśni. Lit. A-W.

Impresje muzyczne

14277/II. „Korsak Włodzimierz: Akordy szopenowskie”. Impresje muzyczne oraz analiza niektórych utworów Fryderyka Chopina.Pol. Między 1946-1964. K. II, 39. Mf Oss

Różne

11461/III. „Modulacia [!] i zboczenie”. Wykład z dziedziny muzyki. Pol. XIX w. S. 8. Mf Oss

 

Dokumenty Życia Społecznego o charakterze muzycznym w Ossolineum

W zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego znajdują się liczne materiały dotyczące życia muzycznego. Należą co nich przede wszystkim plakaty, zaproszenia, programy oraz fotografie związane z działalnością muzyczną dolnośląskich i wrocławskich instytucji kultury takich jak Filharmonia Wrocławska, Opera Wrocławska, Operetka-Teatr Muzyczny, a także stowarzyszeń muzycznych, chórów oraz zespołów muzycznych (amatorskich, folklorystycznych, muzyki popularnej). W dziale gromadzone są także materiały związane z festiwalami i cyklami muzycznymi takimi jak: Muzyka i Architektura, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Dni Muzyki Organowej, Festiwali Chopinowski w Dusznikach Zdroju, Jazz nad Odrą, Festiwal Moniuszkowski , Festiwal muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej, Festiwal Wratislavia Cantans, Przegląd Piosenki Aktorskiej. Ciekawym zasobem jest Archiwum Walerii Jędrzejowskiej, dotyczące działalności koncertowa we Lwowie i powojennym Wrocławiu.

Zbiór dżs-ów w dziale „Muzyka” o sygnaturze XIX-5 (akcesja do 2004 r.) liczy kilkanaście tysięcy jednostek.

Informacje o dżs-ach muzycznych znaleźć można w katalogach kartkowych Działu Dokumentów Życia Społecznego oraz w katalogach elektronicznych dostępnych on-line:

 
Katalogi  
- kartkowe
 • Katalog alfabetyczny i rzeczowy publikacji zwartych XIX-XX wieku
 • Katalog alfabetyczny czasopism XIX-XX wieku
 • Katalog alfabetyczny starych druków, katalogi DŻS-ów
- elektroniczne
 • Katalog książek i czasopism wydawanych od 1999 roku, sukcesywnie uzupełniany o druki wcześniejsze – system biblioteczny VIRTUA
 • Katalog graficzny książek (do 1998) – zdigitalizowany katalog alfabetyczny druków zwartych
 • Katalog graficzny czasopism (XIX-XX wiek) – zdigitalizowany katalog czasopism
 • Czasopisma polskie wydane do 1945 r. w zbiorach Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie - baza czasopism polskich, które znajdują się w Bibliotece W.Stefanyka we Lwowie.
 • Katalog dokumentów życia społecznego (od 2004 roku)– system muzealny MONA
 • Katalog Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławiu (od 2006 roku)- system muzealny MONA
 • Katalog rękopisów zinwentaryzowanych (całość)
 • Wyszukiwarka starych druków zdigitalizowanych i zmikrofilmowanych w ramach Projektu Norweskiego
- katalog online

Wszystkie katalogi on-line dostępne są na stronie WWW:
http://www2.oss.wroc.pl/

 

aktualizacja: 08.09.2018