Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Nazwa Oddziału Oddział Zbiorów Muzycznych
Adres 50-266 Wrocław ul. Św. Jadwigi 3/4
Telefon  
E-mail muzyczny@bu.uni.wroc.pl
Strona WWW http://www.bu.uni.wroc.pl/oddzialy/piasek/oddzial-zbiorow-muzycznych
Terminy otwarcia  
Udostępnianie zbiorów  
Usługi reprograficzne  
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne  
- rękopisy  
- inne dokumenty  
- książki  
- czasopisma  
- płyty CD  
- płyty analogowe  
- kasety  
- inne multimedia  
   
Charakterystyka zbiorów  
   
Katalogi  
- kartkowe  
- elektroniczne  
- katalog online  
   
Informacje o działalności  
   
Ważniejsze publikacje  
   

 


aktualizacja: 08.09.2018