Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Czy Twoja Biblioteka jest członkiem IAML?  
     
  W imieniu Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych – Polskiej Grupy Narodowej IAML gorąco zachęcam biblioteki muzyczne, które jeszcze nie są członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych (IAML), aby zapisały się do tej organizacji w roku 2009.  
     
 
Członkostwo w IAML daje możliwość kontaktu z bibliotekarzami z całego świata i otwiera nowe perspektywy współpracy. Ponadto podnosi pozycję zawodową bibliotekarza i jego macierzystej instytucji oraz ułatwia uczestnictwo w corocznych Konferencjach IAML organizowanych na całym świecie.
 
     
  Więcej na temat członkostwa w IAML i korzyści jakie z tego wynikają na stronie: Polskiej Grupy Narodowej IAML ».  
     
  Opłata członkowska za rok 2009 wynosi dla instytucji tylko 59,00 EURO. W opłacie tej zawarta jest prenumerata kwartalnika "Fontes Artis Musicae".  
     
  Procedura zapisu do IAML jest bardzo prosta. Wystarczy wysłać na adres e-mail shrabia[at]uj.edu.pl deklarację przystąpienia biblioteki do IAML. Zgłoszenie to zostanie następnie przekazane do Skarbnika IAML, który wyśle bezpośrednio do zainteresowanej biblioteki fakturę za opłatę członkowską i prenumeratę kwartalnika.  
     
  Zostań Członkiem IAML!  
     
 
Stanisław Hrabia
 
 
Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
– Polskiej Grupy Narodowej IAML
 
     
  Ulotka_IAML_pl.pdf  

 


aktualizacja: 28.12.2023