Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 
XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych
oraz
VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek
 
     
 
20-22 listopada 2017 roku
 
 
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 
     
 

W dniach 20-22 listopada 2017 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych oraz VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek.

Organizatorami wspólnej Konferencji są Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP - Polska Grupa Narodowa IAML, Sekcja Fonotek SBP oraz Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 
     
 

W programie Konferencji przewidziane są sesje tematyczne poświęcone bibliotekom muzycznym i fonotekom. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów i komunikatów odpowiednich dla poszczególnych Sekcji:

 
     
 
  • Sekcja Bibliotek Muzycznych – Referaty (30 min), Komunikaty (15 min)
    e-mail:
 
  Proponowana tematyka sesji: kolekcje muzyczne, biblioteki cyfrowe, komputeryzacja i opracowanie zbiorów, prawo autorskie w bibliotekach, oraz inne tematy dotyczące zagadnień bibliotekarstwa muzycznego.  
       
 
  • Sekcja Fonotek – Referaty (45 min), Komunikaty (15 min)
    e-mail:
 
  Temat przewodni: "Archiwizacja jako ratunek dla zabytków fonograficznych"; mile widziane inne tematy dotykające zagadnień fonograficznych.  
   

 

 
  Termin zgłaszania propozycji wystąpień: 30 czerwca 2017  
     
 

W pierwszym dniu Konferencji odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w ramach którego zostanie podsumowana działalność obu Sekcji oraz odbędą się wybory nowych Zarządów.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.

 
     
  Magdalena Wiącek
Dyrektor Biblioteki Głównej
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

dr Katarzyna Janczewska-Sołomko
Przewodnicząca Sekcji Fonotek SBP

Stanisław Hrabia
Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
– Polskiej Grupy Narodowej IAML

 
     
 
 
     
     

aktualizacja: 05.06.2017