Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

 

XV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych
„Biblioteka muzyczna – idea dostrojona do czasu”

IX Ogólnopolska Konferencja Fonotek
„Wielkim muzykom polskim 20-lecia międzywojennego”

 
     
 
Wrocław, 28-30 listopada 2022
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
 
 
 
  Relacja z Konferencji »»  
     
     
     
 

Zapraszamy do udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych oraz IX Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek, które odbędą się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniach 28-30 listopada 2022 roku. Organizatorami Konferencji są Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Biblioteką Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP - Polska Grupa Narodowa IAML oraz Sekcja Fonotek SBP.

Na program Konferencji złożą się sesje naukowe poszczególnych Sekcji. Obrady uświetni koncert oraz okolicznościowa wystawa. W pierwszym dniu Konferencji odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w ramach którego zostanie podsumowana działalność obu Sekcji oraz odbędą się wybory nowych Zarządów.

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesłać na Karcie zgłoszenia w terminie do 10 listopada 2022 r.

 
     
 
 
 
 
     
 
Program Konferencji
 
  aktualizacja 21.11.2022  
  (program w wersji PDF)  
     
     
 

28 listopada 2022, poniedziałek

8.30-9.30 Rejestracja uczestników

9.30-10.15 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji

Wystąpienia Organizatorów

Wprowadzenie do obchodów 50. rocznicy powstania Polskiej Grupy Narodowej IAML

Stanisław Hrabia (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Biblioteka i Fonoteka): 50 lat Polskiej Grupy Narodowej IAML

 

10.15-13.15 I Sesja Bibliotek Muzycznych

Prowadzenie: Piotr Maculewicz (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

Piotr Buczek, Wojciech Ciarka (Archiwum Polskiego Radia, Dział Nutoteki, Fonoteki i Biblioteki, Warszawa): Polska Szkoła Jazzu na przykładzie działalności Studia Jazzowego Polskiego Radia

Aleksandra Grochólska (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych): Mało znany epizod twórczości Krzysztofa Komedy i jego echo w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

11.15-11.45 Przerwa kawowa

Prof. dr hab. Renata Suchowiejko (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków): Muzyczne polonika w bibliotekach i archiwach Moskwy

Jolanta Byczkowska-Sztaba (Warszawa): Michał Kleofas Ogiński – nieznany zbiór po kompozytorze: rękopisy i druki muzyczne oraz inne dokumenty przechowywane w Rosyjskim Państwowym Archiwum Akt Dawnych w Moskwie

Ludmiła Żarnowiecka (Wrocław): Muzyczne skarby Archiwum Archidiecezjalnego i Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu

13.15-14.30 Przerwa obiadowa

 

14.30-16.00 II Sesja Bibliotek Muzycznych

Prowadzenie: Hanna Bias (Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Izabela Zymer (Biblioteka-Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, Warszawa): Biblioteka Związku Kompozytorów Polskich na półmetku swojej drogi do nowoczesności. O projektach modernizacji infrastruktury i usług, realizowanych w latach 2022-2023 (komunikat)

Izabela Baron-Grygar (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Zbiorów Muzycznych): Oglądaj i posłuchaj, czyli grające partytury w transkrypcjach nutowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Marcin Szala (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Pracownia Reprografii i Digitalizacji): Zapis nutowy w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego – digitalizacja, archiwizacja, prezentacja

dr inż. Ewa Łukasik (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki): Polska grupa DARIAH Music Information Retrieval i jej projekty dla muzykologii cyfrowej. Autorzy: Magdalena Chudy (Instytut Sztuki PAN, Warszawa), Ewa Łukasik (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki), Ewa Kuśmierek, Tomasz Parkoła (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

 

16.00-16.15 Przerwa kawowa

16.15-18.45 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP i Sekcji Fonotek SBP

19.00 Koncert Big Bandu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego pod dyrekcją Bartosza Pernala (Sala Koncertowa AMKL, budynek E)

20.00 Kolacja i spotkanie towarzyskie

 

29 listopada 2022, wtorek

9.00-11.40 I Sesja Fonotek

Prowadzenie: Hanna Nizińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Collegium Historicum

9.00-9.20 Izabela Zymer (Biblioteka-Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, Warszawa): Regamey & Regamey. O dramatycznych losach i nieznanych dziełach Konstantego Kazimierza Regameya (ojca) i Konstantego Regameya (syna) udokumentowanych na promocyjnych płytach POLMIC (komunikat)

9.20-9.50 dr Michał Pieńkowski (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Warszawa): Wielcy muzycy i kino

9.50-10.20 Małgorzata Witowska (Biblioteka Śląska, Dział Zbiorów Specjalnych, Katowice): Gwiazdy sceny muzycznej na deskach teatru katowickiego w dwudziestoleciu międzywojennym

 

10.20-10.30 Przerwa kawowa

10.30-11.00 dr Paweł Nodzak (Biblioteka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk): Skarbnica muzyki akordeonowej XX w. – płytoteka Jerzego Jurka w zbiorach Biblioteki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

11.00-11.40 Alicja Zabrocka (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu), dr Łukasz Smoluch (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza): Opracowanie zbiorów etnomuzycznych Archiwum Audiowizualnego Wydziału Nauk o Sztuce UAM w ramach projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"

 

11.40-15.30 Wycieczka do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i obiad

 

15.30-18.00 II Sesja Fonotek

Prowadzenie: dr Katarzyna Janczewska-Sołomko (Sekcja Fonotek SBP, Warszawa)

15.30-16.00 Andrzej Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Oddział Zbiorów Specjalnych, Pracownia Zbiorów Muzycznych): Poznańska Wytwórnia Płytowa Mewa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

16.00-16.40 Jan Henrik Amberg (Sztokholm): Zmiana percepcji pianistyki Ignacego Jana Paderewskiego na przestrzeni jego kariery

16.40-17.00 Przerwa kawowa

17.00-17.40 dr Katarzyna Janczewska-Sołomko (Sekcja Fonotek SBP, Warszawa): Nagrania Karola Szymanowskiego jako twórcy i wykonawcy

17.40-18.10 Prezentacja dorobku Sekcji Fonotek SBP z okresu minionej kadencji

18.10-18.30 Przerwa kawowa

 

18.30-19.30 Panel dyskusyjny

Perspektywy współpracy bibliotekarzy i archiwistów muzycznych oraz rola stowarzyszeń w zmieniającej się rzeczywistości

Moderator: Maria Wróblewska (Biblioteka Narodowa, Warszawa)

Uczestnicy:

Stanisław Hrabia (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Biblioteka i Fonoteka, Kraków)

Katarzyna Plewka (Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa)

 

19.30-19.40 dr Katarzyna Janczewska-Sołomko :Podsumowanie Sesji Fonotek

 

30 listopada 2022, środa

9.00-10.30 III Sesja Bibliotek Muzycznych

Prowadzenie: Stanisław Hrabia (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Biblioteka i Fonoteka, Kraków)

Jakub M. Łubocki (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Dział Sztuki Wydawniczej): Muzykalia w zbiorach Działu Sztuki Wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Agnieszka Kubiak (PAN Biblioteka Gdańska, Dział Zbiorów Specjalnych): Repertuar kościoła św. Jana w Gdańsku na przykładzie druków z Biblioteki Zappio-Johannitana

Katarzyna Zborowska (Książnica Pomorska, Oddziału Zbiorów Muzyczno-Ikonograficznych, Szczecin): Przedstawienie Oddziału Muzyczno-Fonograficznego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (komunikat)

Hanna Nizińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Collegium Historicum): Biblioteka otwarta - działalność edukacyjna i promocyjna Sekcji Muzykologii Biblioteki Collegium Historicum UAM w Poznaniu (komunikat)

10.30-10.45 Przerwa kawowa

 

10.45-12.45 IV Sesja Bibliotek Muzycznych

Prowadzenie: Monika Janowiak-Janik (Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii)

Anna Salamon (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Biblioteka i Fonoteka, Kraków): Ukryte życie książek. Losy i proweniencja księgozbioru Biblioteki Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Liliana Bether (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Collegium Historicum): Od stylu wiktoriańskiego do Art Deco – okładka nutowa jako dzieło sztuki

Hanna Bias (Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach): Cyfrowe repozytorium kolekcji afiszy z Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej (komunikat)

dr Bogumiła Celer  (Publiczna Biblioteka Pedagogiczna / Książnica Pedagogiczna
im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Dział Zbiorów Specjalnych): Życie i aktywność muzyczna Wiłkomirskich w międzywojennym Kaliszu w świetle źródeł

 

12.45-13.00Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 
     
     
     
     

aktualizacja: 29.12.2023