Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

 

XV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych
„Biblioteka muzyczna – idea dostrojona do czasu”

IX Ogólnopolska Konferencja Fonotek
„Wielkim muzykom polskim 20-lecia międzywojennego”

 
     
 
Wrocław, 28-30 listopada 2022
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
 
 
 
 

CALL FOR PAPERS

 
     
  W dniach 28-30 listopada 2022 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbędzie się XV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych oraz IX Ogólnopolska Konferencja Fonotek.

Organizatorami wspólnej Konferencji są Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML, Sekcja Fonotek SBP oraz Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, we współpracy z Oddziałem Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Biblioteką Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W programie Konferencji przewidziane są sesje tematyczne poświęcone bibliotekom muzycznym i fonotekom.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów i komunikatów odpowiednich dla poszczególnych Sekcji:

• Sekcja Bibliotek Muzycznych – Referaty (20 min), Komunikaty (10 min), e-mail: muzyczne@sbp.pl
• Sekcja Fonotek – Referaty (20-40 min), Komunikaty (10-20 min), prosimy o deklarację czasu trwania wystąpienia w zgłoszeniu, e-mail: fonoteki@sbp.pl

Termin zgłaszania propozycji wystąpień: 30 czerwca 2022

W pierwszym dniu Konferencji odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w ramach którego zostanie podsumowana działalność obu Sekcji oraz odbędą się wybory nowych Zarządów.
Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane w późniejszym terminie.

Tegoroczna Konferencja będzie też okazją do świętowania 50. rocznicy działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML, która oficjalnie powstała w 1972 roku podczas Konferencji IAML w Bolonii.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału!

 
     
     
     
 

Hanna Bias – Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML

dr Katarzyna Janczewska-Sołomko – Przewodnicząca Sekcji Fonotek SBP

Magdalena Wiącek – Dyrektor Biblioteki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 
     
 
 
     
     

aktualizacja: 24.05.2022